www.charliermuseum.be Charlier musée|museum
FR NL
 

Praktische
inlichtingen

Charlier Museum
16 Kunstlaan
1210 Brussel

Geacht publiek, het Charliermuseum suit zijn deuren tussen 25 december 2023 en 2 januari 2024. Wij heten jullie van harte welkom vanaf 3 januari 2024.

Dear public, the Musée Charlier will close its doors from the 25th of December until the 2d of January 2024. We look forward to welcoming you on the 3d of January.

Onthaal en info 
T 02 217 81 61 of  info@charliermuseum.be 
Telefonische beschikbaarheid :
- van maandag tot donderdag tussen 8u30 en 16u30
- op vrijdag tussen 8u30 en 12u30

Open
maandag tem donderdag: 12u00 –› 17u00
vrijdag: 10u00 –› 13u00
Onthaal van de laatste bezoekers: 16u45 / 12u45

Opgelet, tijdens de Middagconcerten zijn onze collecties toegankelijk vanaf 14u00.

Uitzonderlijk open 's avonds of 's weekends:
►gelieve de aankondiging op onze webstek te volgen (rubriek "activiteiten" )

Gesloten
►weekends en feestdagen

► 25.12.2023 - 02.01.2024
► 01.04.2024
► 01.05.2024
► 09.05.2024
► 20.05.2024
► 15.08 & 16.08.2024
► 1.11.2024
► 11.11.2024
► 25.12 & 26.12.2024

Toegangsprijs
Volwassenen : Permanente Collecties : 5€ / Grote tentoonstelling : 6€

Seniors, studenten, Omnio, Sint-Joost-ten-Nodenaren, Fed+: 4€ / Grote tentoonstelling : 5€
CJP: 3€
Art. 27: 1,25 €
<18 jaar, leraren, pers, ICOM : gratis

Brussels card en Museumpass geldig
Museumpass te koop aan de balie

Rondleidingen
Na reservering T 027717537 of info@charliermuseum.be
Groepen 15 personen
Tarief: 38 euro (gids) + 4 euro per deelnemer
Schoolgroepen – 18 jaar : 38 euro (gids)

* * *

ENGLISH VERSION

Musée Charlier
avenue des Arts 16
1210 Bruxelles

Reception & info
Phone number 02 217 81 61or info@charliermuseum.be

Telephone availability :
- Monday to Thursday between 8.30 a.m. and 4.30 p.m.
- Friday between 8.30 a.m. and 12.30 p.m.

Open
- Monday to Thursday: 12:00 > 17:00
- Friday: 10 a.m. > 1 p.m.

Reception last visitors: 16h45 / 12h45
Please note that during the Afternoon Concerts, our collections are accessible from 2 p.m.

Exceptionally open in the evening or at weekends:
►please follow the announcement on our website (section "activités" ,"activiteiten" )

Closed
► weekends and holidays

► 25.12.2023 - 02.01.2024
► 01.04.2024
► 01.05.2024
► 09.05.2024
► 20.05.2024
► 15.08 & 16.08.2024
► 1.11.2024
► 11.11.2024
► 25.12 & 26.12.2024

 Entrance fee
Adults : Permanent Collections : 5€ / Main exhibition : 6€

Seniors, students, Omnio, Sint-Joost-ten-Nodenaren, Fed+: 4€ / Main exhibition : 5€
CJP: 3€
Art. 27: 1,25 €
<18 years, teachers, press, ICOM : free
Brussels card and Museumpass valid
Museumpass on sale at the desk

 Guided tours
Only by reservation: T027717537 - info@charliermuseum.be
Groups (15 p. max.): 38€ (guide) + 4€ p.p.
Schools (-18 y): €38 (guide)

trein : 1.5 km
station: Centraal Station Brussel.

tram : 0.5 km
stop: Congres
lijn: 92-93-94

bus: 200 m
lijn: 29-63-65-66

metro:
Kunst-Wet & Madou

Brussels Card

Museum Pass